Retail banking Operations Clerk

Na šem budete pracovat?

Na
: zdávání a verifikace transakčních pokynů pro ING Konto, Podílové fondy, běžné účty v bankovním systému
: rušení účtů – spořicí, běžné
: rušení Komisionářských smluv pro Podílové fondy
: autorizace inkasních plateb
: investigace nespárovaných plateb pro Podílové fondy a jejich další zpracování (párování nebo vrácení)
: procesování čerpání lendingových produktů
: agenda zpracování dividend z Podílových fondů (vyplácení, reinvestice)
: připisování klientských bonusů
: procesování speciálních manuálních plateb (prioritní platby, interní platby, platby na vnitřních účtech, opravné účtování, apod.)
: účtování poplatků a zpracování datových zpráv
: prověřování a hlášení klientů pro účely státních a dalších oprávněných institucí
: zpracování a agendy Exekucí
: zpracování dědictví a součinnost s dalšími oprávněnými institucemi
: řešení stížností a prověření – spolupráce s oddělením stížností
: nastavování měnových kurzů do bankovního systému a na internetové stránky ING
: ověřování klientů a poradců podle podpisových vzorů
: zpracovávání příchozích plateb
: zprocesování End of Day (konce bankovního dne)
: kontrola finančních a nefinančních reportů po EoD (konci bankovního dne)
: generování odchozích souborů s platbami během EoD a navazujících administrativních kroků (informování jiných oddělení)
: komunikace s operátory IT (podpora bankovních systémů)
: indexace dokumentů pro archivaci
: UAT (uživatelské testy systémů využívaných v oddělení)
: spolupráce při tvorbě metodiky týkající se oddělení
: účast na BCP testech (testování krizových scénářů v případě ohrožení či nedostupnosti pracovního místa)
: zpracování konfirmací a objednávek obchodů
: rekonciliace evidence počtu cenných papírů

Jako zkušenosti a znalosti byste měli mít

: SŠ vzdělání
: znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem
: MS Office a bankovní systém - znalost na uživatelské úrovni
: obecná znalost bankovnictví v české/slovenské republice

Co za to nabízíme:

: práci v moderním prostředí mezinárodní banky
: možnost pracovního a osobního růstu
: zaměstnanecké benefity (28 dní dovolené, stravenky 100 Kč/den, kafetérie, příspěvek na penzijní a životní pojištění, kurzy anglického jazyka, atd.)

Kontakt

ING Česká republika
Eva Jiruše